La llibreria Van Alen Books

La llibreria Van Alen Books

Ubicada al centre de la ciutat de Nova York, la llibreria Van Alen Books (impulsada per la Fundació Van Alen) és una obra de l’equip d’arquitectes LOT-EK. Es tracta d’una llibreria especialitzada en llibres d’arquitectura i disseny. La idea i l’objectiu principal del projecte era la concepció d’un espai que no només fos un llibreria en el sentit comercial de la paraula, sinó que es va buscar la creació d’un espai de conversa i de reunió públiques, i que el mateix espai fos una instal·lació, una obra d’art.

Arquitectònicament, destaca sobre tot el conjunt la gran escala en voladís, situada al centre de la llibreria, i construïda amb portes reciclades de Build it Green NYC. A més, l’escala adquireix noves funcions i usos, ja que serveix també per assentar-se o com a una nova prestatgeria.

Finalment cal destacar unes paraules del propi equip d’arquitectes:

Van Alen Books sirve más como una declaración en apoyo a los espacios públicos de reunión. Esta librería aborda el punto que a pesar del hecho de que la venta de libros ha disminuido, los espacios públicos donde las personas se pueden reunir y discutir es lo que hace de estas librerías un lugar relevante.

Sens dubte unes paraules perfectament assumibles per a les biblioteques…

FONTS:

Blog Widget by LinkWithin
Comparteix:
 • del.icio.us
 • Facebook
 • email
 • LaTafanera
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • Tumblr
 • Diigo
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • MySpace
 • RSS