BAUEN

biblioteques i arquitectura | libraries and architecture

Archives

Sobre la privatització de l’ISBN

isbn

Avui m’assabento de què en breu la gestió i l’assignació dels números de l’ISBN a l’estat espanyol es privatitzarà. Fins ara, aquesta tasca l’exercia de forma gratuïta l’Agencia Española del ISBN, depenent del Ministerio de Cultura… a partir d’ara, l’Estat espanyol delegarà aquesta competència en la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya. I si us he… Llegeix més / Leer más / Read more

Blog Widget by LinkWithin