Restauració d’edificis en biblioteques i arxius

La restauració, rehabilitació i reconversió de vells i antics edificis en biblioteques, arxius i altres centres d’informació és una de les possibles opcions alhora de dissenyar i projectar. No obstant, la restauració presenta una sèrie de condicionants que no existeixen en un edifici de nova planta. Aquests es podrien resumir en què el contingut s’haurà d’adequar en bona mesura al continent. Caldrà encabir uns nous usos, bibliotecaris, arxiví­stics, documentals, en uns edificis que no varen ser pensats originalment per a aquest ús. A més, en tractar-se sovint d’elements arquitectònics patrimonials, aquests es troben protegits i catalogats, i per tant, cal respectar-los.

Per tot plegat, penso, aconseguir una bona restauració d’un edifici, i convertir-lo en una biblioteca té un valor afegit. Primer, i especialment, per la pròpia complexitat intrí­nseca. I segon, per un valor més social… i potser sentimental. Es recuperen espais degradats, oblidats, que han perdut la seva funció primigènia i que s’han abandonat per diferents motius (canvis socials, canvis econòmics,…). Espais oblidats, si, però que resten en la memòria de les persones. Restaurar-los significa fer-los tornar a néixer, i no només com a edifici, sinó que també donar-los una nova vida en l’àmbit social, en el seu context urbà; es tornen a la vida espais en desús, degradats, i que havien format part de l’entramat social, cultural, humà; de la història més propera de les persones. Es regenera la memòria de les persones… I es creen també noves centralitats basades en l’àmbit cultural, on les biblioteques hi tenen un paper predominant.

Al llibre Spain architects: rehabilitación, podem trobar un ampli recull d’obres de rehabilitació, entre elles, tres sobre biblioteques i arxius:

FONT:

Blog Widget by LinkWithin
Comparteix:
 • del.icio.us
 • Facebook
 • email
 • LaTafanera
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter
 • Tumblr
 • Diigo
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • MySpace
 • RSS